MONITORING DESIGN

Hồ sơ thiết kế cuối cùng được chuyển tới các nhà thầu thi công và bắt đầu được khởi công xây dựng. Đối với các nhà thầu thi công sẽ chỉ mất một chút thời gian để họ hiểu hồ sơ thiết kế đối với các thiết kế kiến trúc tiêu chuẩn. Đối với các công trình có thiết kế kiến trúc và nội thất đặc biệt thì cần có thêm thời gian để hiểu được rõ các ý tưởng và cách xử lý chi tiết liên kết và vật liệu của kiến trúc sư. Thông thường thì việc xây dựng các công trình tiêu chuẩn sẽ không thể thực hiện trơn tru đơn giản, mặc dù nhà thầu đã hiểu thiết kế. Đối với các thiết kế kiến trúc dạng đặc biệt thì chắc chắn nhà thầu sẽ không thể tự mình đơn phương độc mã thi công được. Việc nhà thầu chưa rõ hết ý của kiến trúc sư, hoặc nhà thầu cần có sự thay đổi về vật liệu hay sự liên kết nào đó đều cần có sự trao đổi với kiến trúc sư. Trong quá trình thi công, đôi khi để đạt hiệu quả tiến độ và kinh tế, nhà thầu thi công có thể thay đổi thiết kế đi phần nào đó. Và còn có rất nhiều các tình huống khó lường trước có thể xảy ra mà nhà thầu không thể tự mình giải quyết. Khi đó sự có mặt của Kiến trúc sư là tối quan trọng để giúp giải thích về thiết kế, xử lý và tìm ra giải pháp cho các vấn đề trên công trường.
PMH Studio sẽ luôn song hành cùng các chủ nhà và các chủ đầu tư trong mọi công trình mà chúng tôi thiết kế. Với những dự án chúng tôi không thiết kế, chúng tôi vẫn có thể cung cấp dịch vụ này.
Đây là một gói dịch vụ riêng hoàn toàn tách khỏi thiết kế. Việc này bất kỳ đơn vị thiết kế kiến trúc nào đều có thể làm được. Với các đặc điểm công trình khác nhau bạn cần lựa chọn Kiến trúc sư phù hợp về năng lực và kinh nghiệm thì mới đảm nhiệm được Hình thức chi phí của dịch vụ này được tính dựa trên hai cách:

•theo m2 diện tích xây dựng

•Chi phí theo ngày làm việc của KTS

Sự lựa chọn hình thức phụ thuộc vào đặc điểm và tính chất của dự án.

Luôn luôn có những buổi trao đổi làm việc giữa nhóm thiết kế và nhóm thi công trong quá trình thi công để đảm bảo thiết kế luôn khớp với thi công thực tế.

Làm việc với nhà thầu nga khi có các vấn đề xuất hiện trên thực tế.
Các báo cáo hàng tuần/ hoặc hàng ngày được thực hiện để gửi về  nhóm quản lý của công ty để tổng hợp, quản lý và lưu trữ.