PULICATION

Trường phái thiết kế nội thất Đương Đại

Tạp chí Kiến trúc và Đời sống
Số tháng 5, năm 2007.

Cá tính riêng ở nơi làm việc

Tạp chí Kiến trúc và Đời sống
Số tháng 7, năm 2019.

pmhstudio thien thao building 6-KTDS
0943 433 311